Archives

Archives / 2008 / May
  • Binding source a jeho použití

    V minulém příspěvku jsem se věnoval propojení objektu BindingSource s LINQ to SQL. Jelikož z několika příspěvků, týkajících se bindování dat na zobrazovací prvky vyplívá, že ne všichni jsou s objektem BindingSource plně srozuměni, rád bych napsal krátký návod, jak jej použít. Continue reading...