asp.net MVC – když Model není Model

Tak jsem si ve svém shrnutí diskuze o asp.net MVC pěkně naběhl, když jsem vyřkl následující větu: “Model představuje data k zobrazení”.

Při tomto výroku jsem myslel především na skutečnost, že je častou chybou představit si Model jako databázi a jako takový je potom znám ve View. V takovém případě pak má View přímý přístup k databázi, což se mi nelíbí a určitě bych toto nedělal a ani nemohu doporučit (na čemž jsme se v diskuzi shodli). Už jsem však nemyslel na pokročilé vývojáře, kteří dle definic znají pod pojmem Model aplikaci/služby a přitom dokáží svůj model připravit k využití v Controlleru tak i k zobrazení bez následků ve View.

Poté, co jsem si vše nechal uležet mi vše docvaklo a zjistil jsem, že pojmenování nebylo z mé strany úplně vhodné. Tudíž je na čase se omluvit.

Takže Model, tak jak je pojímán v definici MVC není skutečně tím Modelem, který jsem vyřkl v oné větě. Pro toto mé označení by se více hodilo označení ViewModel, tak jak je pojímáno v jedné z implementací MVC a to MVVM.

Pro příště se tedy budu držet terminologie, že View zná svůj ViewModel, to samé pak platí pro komunikaci směrem od Controlleru k ViewModelu. Pouze ViewModel pak ví o Modelu. A nesmím ještě zapomenout na propojení z Controlleru na View.

To jak se právě uvedeného propojení dá využít v psaní asp.net MVC aplikace se pokusím naznačit v příštím článku. A možná se mi tak podaří ukázat, že ono pověstné přidání komentářů může znamenat změnu jen jednoho místa v … a poté změnu samotných View, tak jako by to bylo nutné udělat ve WebForms.

Add a Comment