IQueryable do DataView

Prý nikde není k dispozici popis nebo dokonce kód pro vytvoření DataView z dotazu provedeného pomocí Linq to SQL. Tak jsem se jeden takový pokusil sestavit, byť by si určitě zasloužil ještě nějaké ty úpravy a vylepšení.

DataView ToDataView<T>(this IQueryable<T> query) where T: class

Tak toto je předpis dané extension metody, kterou je možné použít pro vytvoření DataView z dotazu. Celá metoda je velice jednoduchá a jistě ji pochopí každý, alespoń maličko zkušený vývojář. Pro ty ostatní jen malé připomenutí, jak celá metoda pracuje a provádí se převod. Nejdříve však samožná metoda.

using System.Data;
using System.Reflection;
using System.Collections;

public static class DataExtensions {
  public static DataView ToDataView<T>(this IQueryable<T> query) where T: class {
    DataTable dt = new DataTable();
    Type type = typeof(T);
    PropertyInfo[] pis = type.GetProperties();
    foreach (var item in pis) {
      if (!(typeof(ICollection).IsAssignableFrom(item.PropertyType))) {
        DataColumn dc = new DataColumn(item.Name, item.PropertyType);
        dt.Columns.Add(dc);
      }      
    }
    foreach (var item in query) {
      DataRow row = dt.NewRow();
      foreach (var pi in pis) {
        if (!(typeof(ICollection).IsAssignableFrom(pi.PropertyType))) {
          row[pi.Name] = pi.GetValue(item, null);
        }
      }
      dt.Rows.Add(row);
    }
    return new DataView(dt);
  }
}

Nejdříve je třeba zajistit vytvoření odpovídajících sloupečků. To se provede iterováním přes všechny viditelné vlastnosti třídy s tím, že vynechávám ze seznamu kolekce (EntitySety). Pro jistotu jsem však použil jen rozhraní ICollection, tak aby byly vynechány případné dodatečně definované kolekce.

Následně se již vytvářejí řádky a pomoci Reflection se plní jednotlivé řádky hodnotamy z dotazu.

Posledním krokem je poté již jen samotné vrácení DataView na výstupu z metody.

2 Comments

 • Jiří Nouza said

  No, je, ale našel jsem jej asi až na druhý pokus. How to Implement CopyToDataTable Where the Generic Type T Is Not a DataRow
  : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb669096.aspx

 • Petr Šnobelt said

  Ahoj, chybí ti tam ošetření nullable typů, a taky jsem našel ještě druhou zajímavou možnost a to použití přímo dotazu z linq2sql

  http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/VIMAL.LAKHERA/LINQResultsetToDatatable06242008042629AM/LINQResultsetToDatatable.aspx

Add a Comment