Moje první (i) Poslední sobota

V sobotu jsem měl tu příležitost se zúčastnit akce nazvané Poslední sobota, kde se scházejí příznivci PHP a pak především Nette frameworku. Nedá mi to, abych se tak nepodělil s postřehy, které vycházejí z mého očekávání o této akci.

A určitě tedy musím hned na začátek upozornit, že se jedná skutečně o subjektivní pocit a částečně to také vychází z mých očekávání, které jsem měl o takovéto akci.

Začínáme, nebo vlastně ještě ne

Plánovaný začátek byl na 16:00 a já nestíhal o 5 minut, byl jsem dost nervozní, protože jsem si říkal, že mi uteče začátek a jakožto jen málo poznamenaný PHP se už nechytnu a budu jen tak přihlížet. Moje obavy však vzaly brzy za své v okamžiku, kdy jsem vešel do skoro plné místnosti PHPčkařů, kde se teprve volně diskutovalo a hlavní část tábora byla dle prosakujících informací teprve na cestě z oběda.

Řešilo se hlavně, zda se vlastně všichni vejdeme a velice důležitá otázka, jak dostat do místnosti Wi-Fi. Nakonec jsme se přesunuli do kuřácké části restaurace (a hned to bylo na účastnících znát a nenechali se dlouho pobízet) a k řešení problémům s Wi-Fi se přidal ještě problém s prodlužkou k projektoru a notebookum.

Jakub Vrána – Výjimky vs. potlačování chyb

Plánovaný začátek se posunul, ale to by se dalo omluvit a Jakub Vrána nakonec mohl začít. Z mého pohledu si vybral velice zajímavé téma, které muselo přilákat tolik PHPčkařů, neboť se jedná o téma, se kterým se setká každý vývojář jakékoliv aplikace a v jakékoliv technologií.

O to víc mě překvapilo, že chvilky pozornosti vydrželi první tři věty, potom postupně s každou větou a napsaným řádkem v Nette frameworku, se začali tvořit skupinky, které si začali povídat a postupně zcela výklad přehlušili.

Myslím, že se to dá brát nejen jako neúcta k tomu, co si Jakub Vrána připravil, ale i k ostatním, kteří postupně rezignovali a také leccos vypovídá o přístupu k řešení těchto výjimečných situací v aplikacích, které výrazně ovlivňují její chod a funkčnost. Výsledné číslo lidí, kteří se dokázali věnovat tématu bylo asi 5 a tak jsem se přesunul alespoň blíže, abych vůbec něco slyšel. Tímto se dodatečně omlouvám Jakubovi, že jsem mu část jeho výkladu "dýchal na zátylek".

Ale abych nepsal jenom o posluchačích, dáli se jim tak říkat, ale také o obsahu samotného výkladu. Jen pár vět o tom, co mě zaujalo. Předem je asi dobré připomenout, čeho se chtěl Jakub dobrat, neboť se mu nelíbila rozvláčnost kódu při ošetřování výjimek a také chtěl ukázat, kde by se vlastně výjimka měla zachytávat a jaké informace při takové chybě vracet.

Takže první co mě zaujalo je, že se diskutovalo, proč vlastně vůbec vyhazovat výjimku, když z funkce místo očekávané návratové hodnoty pole hodnot můžu vrátit hodnotu false. Přiznám se, že pro mě to byl celkem šok, zvyklí ze silně typového jazyka, kde toto není možné. Ještě jsem byl ochoten přistoupit na jeden návrh a to vrátit hodnotu null, který však byl celkem striktně odmítnut.

Postupně se pak diskutující dostali k tomu, že byla navrácena aplikační výjimka, která zakryje implementační detail. Dále se ještě řešil způsob, jak vlastně provádět dotaz, tak abych nemusel psát tolik kódu k odchycení výjimky, což nakonec implementovali do bázového modelu aneb tryGetAll.

Důležitou částí pak byl způsob zobrazení informací tak, aby když dojde k chybě, tato situace neovlivnila zbytek stránky. To se nakonec podařilo díky zavedení samostatné komponenty, což umožňuje Nette framework.

Výsledné řešení z pohledu .NET vývojáře a vývojáře nejen asp.net aplikací, které se asi nejvíce blíží způsobu vývoje pomocí Nette, bylo ucházející, ale postupy a některé návrhy mě celkem překvapily.

David Grudl – první várka novinek v Nette 1.0

David si přichystal pro účastníky sérii slajdů a bylo vidět jeho charizma. Najednou se všichni ztišili a jistě by byl slyšet i spadlý špendlík. Bylo znát, že David je dobrým prezentátorem a v komunitě má obrovskou popularitu a respekt.

Představení bylo prezentačně velice dobře zvládnuto a pokud po některém slajdu nenásledoval potlesk, pak určitě následoval smích všech přítomných na pronesenou větu nebo představený slajd.

Novinky se budou hodně točit kolem možností HTML5, ale i další věci, které mi, přiznám se, unikaly, neboť neznám Nette framework tak důkladně.

Dál jsem se akce již neúčastnil a po této přednášce jsem skupinu PHPčkařů opustil, podle všeho pokračovala dále. To zda bude ještě nějaké příště bude záležet nejen na ohlasu na tento příspěvek, ale i na programu, který Poslední sobota bude mít. Témata určitě jsou zajímavá, ale přeci jen mi tam něco scházelo, něco, co se mi líbí na .NET a jeho vývojářích. Ale možná to je právě onen styl vývojářů v PHP, že když je něco nezajímá tak tomu nevěnují pozornost, byť to může být nejen pro ně, ale i pro koncového zákazníka důležité, nebo je to jen takový dojem a jsou PHPčkaři jiní?

5 Comments

  • Borek said

    Poslední sobotu vnímám spíš jako společenskou akci, pokud jsi očekával něco jako přednášky v Akvárku, asi jsi nemohl odcházet jinak než zklamán.

  • David Grudl said

    Poslední sobota je společenštější typ akce, nedávnou přednášku o UX uváděl Martin Hassman rapem a přednášející jsme vytleskávali :-) Ale samozřejmě během programu by měl být klid, Jakub je holt příliš slušný na to, aby lidi okřikl a sjednal si pořádek. Své dělá i nepoměr mezi počtem účastníků a prostorem, jenže veškeré experimenty s jinou hospodou zatím skončily návratem k Fraktalu.

Add a Comment