MsSqlSiteMapProvider

Součástí instalace ASP.NET 2.0 je několik providerů. Tyto se dělí do několika oblastí, pro které zprostředkovávají rozhraní. Mezi ně patří i rozhraní pro mapu webu, neboli SiteMap Provider. Ovšem, když se podíváte důkladněji po tomto provideru, zjistíte, že co nabízí ve své základní instalaci, je pouze XmlSiteMapProvider.

XmlSiteMapProvider je vhodný v okamžiku, kdy hodláte vytvořit mapu webu pomocí xml souboru. Ovšem jsou situace, kdy toto není plně vhodné. Já osobně dávám přednost raději SQL databázi, ve které je definována struktura stránek. A tak nezbývá než napsat nového providera, a tohoto začlenit do svého projektu.

Začínáme vytvářet vlastní provider - analýza

Celý princip provider patternu je důkladně popsán na těchto stránkách. A důkladněji se mu budu věnovat v dalším příspěvku. Důležité je vědět, že pro náš SiteMap provider můžeme vycházet ze dvou abstraktních výchozích tříd. První z nich SiteMapProvider je skutečnou výchozí třídou, ze které můžeme odvozovat vlastní providery. Ovšem, pokud nechceme psát příliš mnoho kódu, a který vývojář by tomu tak chtěl, můžeme použít druhou abstraktní třídu StaticSiteMapProvider. Tato, také abstraktní, třída implementuje několik metod, které bychom museli stejně napsat a usnadňuje nám tedy množství práce. Zároveň z této třídy vychází také náš MsSqlSiteMapProvider.

Dostáváme se k vlastnímu provideru

Vlastní provider je pak už jenom implementováním několika abstraktních metod. A navržením datové struktury tabulky, ve které budou obsaženy informace o struktuře webu.

Pro návrh databázové tabulky si vezmeme inspiraci z atributů, které můžeme zapsat do xml souboru a rozšíříme je o několik nutných položek. Tabulka se tak bude sestávat z těchto sloupců:

 • SMID
 • - primární klíč tabulky, zároveň slouží jako atribut key objektu SiteMapNode
 • SMParentID
 • - je odkazem na nadřazenou úroveň, např. v rámci tohoto webu je na nulté úrovni název Providers na první úrovni pak seznam všech výchozích providerů.
 • NodeOrder
 • - je pořadí příslušného nodu v dané úrovni. Tento atribut slouží pouze pro seřazení struktury na výstup.
 • Title
 • - je titulek, který se zobrazí uživateli a je mapován na stejně znějící atribut.
 • Url
 • - představuje odkaz na stránku v rámci webu.
 • Description
 • - jak už název napovídá, slouží pro popis odkazu. Pokud je tento popisek vyplněn, zobrazí se jako vyskakovací nápověda po najetí na odkaz.
 • Roles
 • - tento atribut je použit v případě nastavení property atributu SecurityTrimmingEnabled na hodnotu true. A umožňuje řízení oprávnění přístupu k webu.
 • ResourceKey
 • - nebyl by to pořádný web, který by nesloužil pouze pro jednu zemi. Takže toto je možnost, jak i menu lokalizovat.
 • Obsolete
 • - a samozřejmě můj oblíbený sloupec, který používám snad ve všech tabulkách. Nikdy totiž nevíte, jestli nebudete chtít příslušný záznam "schovat" před ostatními a přitom jej ponechat v databázi.

Takže strukturu databáze máme, přejdeme k napsání vlastního provideru. Jelikož jsem se rozhodl použít za výchozí třídu StaticSiteMapProvider, mám již spoustu kódu napsánu a tak mi zbývá implementovat jen několik málo metod.

Hned první je metoda Initialize(string name, NameValueCollection config). Zde doplníme kód pro získání připojovacího řetězce pro připojení k databázi, ve které se nachází výše zmíněná tabulka, pojmenovaná [SiteMap]. Další metodou, jejíž implementaci je nutné dopsat je SiteMapNode BuildSiteMap(), vracející kořenový nod našeho webu, většinou tedy default.aspx. Tato metoda načte strukturu webu z tabulky databáze a vytvoří příslušný strom, tak jak bude zobrazen na straně klienta. A to je vlastně téměř vše co musíme napsat, abychom získali vlastní SiteMapProvider.

Používáme vlastní SiteMapProvider

Napsali jsme vlastní provider, ale jak jej použít? Je to celkem jednoduché, chvilku se budeme zabývat souborem web.config. V jeho sekci přidáme definici pro náš vlastní provider. Ta může vypadat následovně

	
		
			
		
V připadě, že jsme předtím používali například XmlSiteMapProvider na svých stránkách, máme hotovo a struktura webu se nám rázem, samozřejmě po uložení souboru, bude načítat z nového úložiště. Jestliže začínáme psát nový web, pak musíme pro zobrazení nového menu použít příslušné ovládací prvky. Ale to si nechám zase na příště.
Add a Comment