Serializace Array a ArrayList

Také jste potřebovali serializovat kolekci objektů do XML? Dan Wahlin na svém serveru představuje způsob, jak si s tím poradit pomocí atributů.

Serialize Arrays and ArrayLists to XML
Add a Comment