Sketchflow – Azure desktop v0.2

Pokračuji dle definovaného scénáře a publikoval jsem druhou verzi návrhu UI pro Azure desktop. Bohužel jsem nemohl zahrnout žádnou připomínku, neboť jsem žádný sketchflow feedback zatím neobdržel. Což se doufám tímto releasem změní :-).

Vzorová data

Co jsem však obdržel byl feedback jiný a to, že schází nejen zbylé komponenty, ale především vzorová data, která by práci s Azure desktopem objasnila. To jsem se snažil napravit a tak vznikla tato verze, která obsahuje kompletní UI a napojení na vzorová data.

Neboť je mi jasné, že ne všichni máte již svá data migrována na Azure data storage, třeba pomocí této utility, tak jsem si nechal vygenerovat vzorová data přímo aplikací Expression Blend. Sice jsem tím ztratil maličko na reálnosti pořízených dat, na druhou stranu jsem tak plně využil potenciálu, který návrh UI s Sketchflow tento nástroj nabízí.

Připomínky vítány

Jelikož bych rád zapracoval veškeré připomínky do finální verze co nejdříve, budu rád za zaslání připomínek do tohoto pátku, tedy 25.9.2009. Jakým způsobem vytvořit feedback se mi doufám povedlo srozumitelně popsat v minulém příspěvku, obdobně jako zamýšlený princip fungování Azure desktop aplikace.

Samozřejmě budu rád za inspirativní nápady.

Add a Comment