Sketchflow – Azure desktop

Jelikož se poměrně kvapem blíží uvedení Azure služeb do ostrého provozu, rozhodl jsem se vytvořit obslužný program, který umožní prohlížení a manipulaci s daty uloženými v tomto, nejen datovém úložišti, tzv. cloudu.

Vím o tom, že nejsem příliš zdatným grafikem a také designerem UI, přesto bych byl rád, kdyby tento desktopový program byl dobře použitelný a stal se praktickým pomocníkem každého, kdo si nechá svá data spravovat pomocí Azure datových služeb.

Expression Blend 3 a Sketchflow

Součástí produktu Expression Blend se od verze 3 stal nedílnou součástí také návrhář tzv. Sketchflow, který má umožnit navrhnout poměrně jednoduchou formou vizuální podobu jednotlivých obrazovek aplikace a jejich propojení – navigaci. Vizuální podobou v tomto případě myslím hlavně rozvržení jednotlivých ovládacích prvků v okně, případně zajištění základní interaktivity těchto prvků.

Mé rozhodnutí tedy bylo vydat se touto cestou a nabídnout vám tak možnost spolupodílet se na výsledném rozvržení obrazovek.

Poprosím o váš feedback

Na stránce projektu Azure desktop je k dispozici právě zmíněné sketchflow, které si můžete stáhnout k sobě na vaše PC/Notebook s nainstalovaným .net frameworkem 3.5 a spustit aplikaci AzureDeskPrototype.exe. Pro ty z vás, kdo mají možnost a nechtěli by mi třeba věřit, jsou připraveny i zdrojové kódy, které je možné zbuildovat ve VS2008 případně Expression Blend 3.

Něco málo k aplikaci

Dříve než vás požádám o zaslání připomínek něco málo k idei o fungování dané aplikace. Aplikace umí prohlížet a spravovat data uložená na vzdáleném úložišti – Azure cloudu. Pro možnost přístupu k datům je třeba aplikaci nejdříve nakonfigurovat a to přiřazením jména a klíče dané aplikace. Tato možnost se nachází na obrazovce Options.

Dále je zde obrazovka Storage, která má sloužit právě pro prohlížení a správu dat. Data mohou být, jak jsem již zmínil získávána z různých aplikací v cloudu, proto by bylo příjemné mít možnost se přepnout do dané aplikace. V dané aplikaci pak může být několik typů dat. Jsou to data umístěná v tabulkách, dále data, která byla aplikací uložena do fronty a v neposlední řadě jsou to objemná data tzv. bloby. Uživatel by měl tak mít možnost si zvolit, na která data chce momentálně nahlížet, případně je spravovat.

Jakým způsobem bude docházet k prohlážení a manipulaci s daty si nechám však na příště :-)

Sketchflow feedback

Pokud umíte s prostředím Sketchflow pro feedback, pak vás poprosím o spolupráci, zanesení vašich připomínek k mému návrhu a odeslání na moji adresu jarda [zavináč] jirava [tečka] net. Pro ty z vás, kteří vidí toto rozhraní prvně následuje krátký úvod.

Vaše připomínky zaslané do 20.9.2009 zapracuji do současného návrhu a na základě nich přidám i další scházející obrazovky.

Sketchflow aplikace – ovládání

Po spuštění programu AzureDeskPrototype vás přivítá desktopové rozhraní – v tomto případě se bude jednat o WPF aplikaci, k dispozici je i verze pro Silverlight.

SF-Main

Na pravé straně uvidíte “spuštěnou” aplikaci s rozvrřením ovládacích prvků a s navrženou infrastrukturou navigace po aplikaci. Na levé straně jsou poté nástroje pro zanesení připomínek a navigaci po jednotlivých oknech aplikace.

Jak je vidět na následujících obrázcích, máte možnost se postupně pohybovat po jednotlivých obrazovkách kliknutím na tlačítka na obrazovkách nebo v navigačním panelu na levé straně a zároveň zanést své připomínky a graficky je zvýraznit.

SF-About

About dialog

SF-Feedback

Storage dialog se zanesením informací o připomínkách (červeně zvýrazněno a doplněn text pod barevnou sadu). Po stisku tlačítka znázorňujícího složku (žlutě ohraničeno) dojde k exportu připomínek, které je možné zaslat na výše uvedenou emailovou adresu.

Po uložení souboru na disk prosím soubor odešlete na uvedenou adresu, děkuji za vaši spolupráci. :-)

Add a Comment