Věda v ulicích

Navštívili jsme projekt Věda v ulicích pořádaný s podporou Česká hlava - projekt pro podporu vědecké a technické inteligence, který se konal v době 23.-24.6.2006. A byl jsem potěšen velkým zájmem obyvatel, které se přišli podívat do zajímavých expozic. Neprošli jsme (společně se ženou) všechny expozice, přeci jen úmorné vedro ubíralo rychle síly a nebo jsme expozici nenašli (hlavně euroboti na Muzeu se v sobotu nevyskytovali?). Přesto se akce líbila a myslím, že jsme si odnesli opět něco nového a mohli zkonstatovat skutečnost, že je velice příjemné žít v zemi, kde žijí nadaní a talentovaní lidé, kteří umí a rozumí tomu, co dělají, nebojí se bádat a hledat nejen pro potěchu svojí, ale také k užitku všech ostatních. Máte náš obdiv a velké poděkování.

Pokud se zadaří, určitě bych zde rád uvedl bližší informace o jedné z expozic, která byla v pasáži Černá růže. Jen malé strpení, neboť nemám všechny podklady.

Add a Comment