Výzva - definice zdroje dat

Jednou z těch obtížnějších překážek na cestě k aplikaci, která ve výsledku vybuduje web z xml exportu bylo najít vhodný zdroj dat.

Jak jsem již v úvodním příspěvku naznačil, Petra se se mnou nespojila a tak její xml export, ze kterého se měl web vytvořit jsem neměl k dispozici. Co bylo řečeno, že dané xml bude obsahovat přibližně 500 produktů s atributy.

AWSE

Když jsem tedy přemýšlel nad tím, jaký zdroj dat použít, vzpoměl jsem si na ukázkový příklad tangerine od Infragistics. Ten pracoval nad veřejnou částí služeb poskytovaných Amazon.com, konkrétně nad AWSE. Po bližším prozkoumání se dá zjistit, že je možné vytvořit si v .net webovou referenci s použitím wsdl a vytvořit si tak proxy na tuto službu.

Úkolem však nebylo takto jednoduše přistupovat k datům, v daném požadavku přeci bylo, že je třeba vytvořit web z xml exportu. A tak jsem našel odkaz na dokumentaci a z ní zjistil, že je možné k webové službě přistupovat i pomocí RESTu (Representational State Transfer) a získat tak výstup v xml.

Poté již stačilo vhodně nakombinovat parametry a vytvořit volání pro získání potřebných zdrojových dat.

Výsledná URL, pomocí níž tedy získávám data o knihách je následující

http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService&AWSAccessKeyId={0}&Operation=ItemSearch&Version=2007-07-16&ResponseGroup=Medium&SearchIndex=Books&Keywords={1}&ItemPage={2}

Prvním parametrem, který doplňuji za běhu aplikace je tak AWSAccessKeyId, které je uloženo v konfiguračním souboru aplikace. Tento klíč je přidělen každému, kdo se zaregistruje na stránkách amazon.com pro využívání jejich služeb.

Dále je možné si všimnout, že volám operaci ItemSearch a požaduji zaslání středního výpisu všech dat, což je pro můj vzorový případ dostačující. Dále je uvedeno, jak jsem se již zmínil, že chci získat pouze knihy a to s mnou definovaným klíčovým slovem, což jsem zvolil jako parametr závislý na uživatelově volbě. Posledním parametrem je potom hodnota ItemPage, která získá i další stránky výsledků.

Výhodou tohoto zdroje dat je, že je poměrně obsáhlý, velice dobře zdokumentovaný a přístupný téměř všem, kteří mají touhu projít si se mnou touto výzvou.

Jak by to vypadalo

Zde by se slušelo upozornit, že takto jednoduché by to nejspíše s Petrou nebylo. A i při získání takové zakázky by právě definice dat byla jednou z těch obtížnějších překážek. Právě tento krok by hodně určoval, jak dlouhou dobu bude tento projekt trvat. Také se zde může nejvíce projevit rozdíl mezi začátečníkem, nebo ne příliš zkušeným analytikem.

Časový odhad

Dohledání zdroje dat, nastudování dokumentace a prostudování výstupních xml souborů trvalo přibližně 90 minut. Myslím si, že sezení se zákazníkem typu Petra, který ví co chce a očekává za výsledek, by nemělo zabrat u obdobného projektu více jak 120 minut. Samozřejmě zde hodně záleží na složitosti vstupního xml souboru.

Add a Comment