Web events - část 1.

Pro dnešní příspěvek jsem si vybral jednu ze zajímavých, ale podle mého názoru, lehce opomíjených oblastí, jsou to Web events neboli také Health Monitoring. Ty slouží k monitorování webových aplikací a mohou tak pomoci administrátorům a vývojářům pomoci s výkonností aplikace a její sledování, rychlé diagnostice aplikace, ve které dochází k chybám a v neposlední řadě i sledování průběhu životního cyklu stránky.

Které všechny události můžeme sledovat

Samozřejmě že můžeme definovat i vlastní třídy, které budou sledovat události, ale aby nám vývojáři od Microsoftu ušetřili spoustu práce, máme ihned k dispozici několik tříd pro sledování událostí. Vrhneme se na jejich prozkoumání s chutí.

  • WebBaseEvent - základní třída pro všechny eventy, která obsahuje povinné vlastnosti, které musí mít každý web event. Mezi tyto vlastnosti patří, kód události, detailní kód události, datum a čas vzniku události, sekvenční číslo, text událost a detaily o události.
  • WebManagementEvent - je základní třídou pro události týkající se správy událostí, životního cyklu aplikace, zpracování požadavků a chyb, stejně jako auditních událostí.
  • WebHeartbeatEvent - je třída pro zpracování událostí, které jsou generovány v pravidelných časových intervalech pro zachycení stavových informací aplikace.
  • WebAuditEvent - základní třída pro evidování bezpečnostních událostí, používá se pro audit při zpracování autorizace, a to jak provedených tak i chybných. A nejen týkající se bezpečnosti, ale i kryptování a dalších ...
  • WebRequestEvent - základní třída pro informace zpracovávající události o požadavcích [requestech].
  • WebBaseErrorEvent - jak už název napovídá, jedná se o základní třídu pro všechny události týkající se chyb.

Dobrá, známe tedy třídy, které budeme moci používat, ale jakým způsobem je použít a jak to vše zakomponovat do našich stránek, aby to přineslo kýžený efekt. Po jakých informacích se nejspíše budeme dále shánět, jsou informace typu, kde se všechny ty informace budou shromažďovat, jak se k nim dostanu a co všechno budu muset dopsat. Nenapadá Vás to také? Mě ano a mám potěšující informaci, těch řádků, které se musí napsat není tolik, možná i méně něž kolik jsem jich již sepsal v tomto příspěvku. ;-) Ale zpátky od laškování k suchému konstatování.

Můžeme si vybrat hnedka z několika nabízených providerů, které zapisují informace o událostech do WMI, Event logu, posílají email používají SQL Server a další, případně si můžeme napsat vlastní úložiště ... po čem jsem viděl velký ohlas byl XmlWebEventProvider.

Add a Comment