Komponenta roku - sql lokalizace asp.net?

Těší mě, že se mi povedlo udeřit hřebíček na hlavičku. Tedy, alespoň mi to tak připadá a také reakce a příspěvky z okolí, které jsem četl, tomu napovídají.

Komponenta roku

Svoji komponentu, pro lokalizaci asp.net aplikace pomocí databázové tabulky, o které jsem psal již dříve, jsem přihlásil do soutěže komponenta roku. Původní motivace k vytvoření takové komponenty však nepocházela z vyhlášení této soutěže a v té době bylo velice málo informací k tomuto tématu.

Přesto jsem se odhodlal věnovat tomuto tématu a nakonec se mi povedlo uveřejnit svůj příspěvek dříve než vyšel poměrně zajímavý článek na MSDN, který se zabýval rozšířením resource provider modelu v asp.net 2.0 a nastínil i možné řešení s využitím databáze.

Jen několik minut předtím než jsem stihl odeslat svoji přihlášku k účasti v komponentě roku, pak publikoval krátké shrnutí také Scott Guthrie v příspěvku Extending the ASP.NET 2.0 Localization Model with a Database Resource Provider. Nepopisoval v něm jak takový resource provider vytvořit, ale pouze shrnul doposud vyšlé články o tomto tématu. Pokud to myslíte s lokalizací aplikace vážně, potom doporučuji si je přečíst.

A tak se sebe ptám, je to jen náhoda nebo tato oblast trápí více vývojářů v asp.net a dozrál ten správný čas na podobná řešení? Že bych skutečně trefil onen pověstný hřebíček na hlavičku?

O to více je pro mě potěšující fakt, že mé řešení je přeci jen jiné od výše uvedeného a troufám si tvrdit, že více využívá toho, jak je Resource management v .net navržen. Na to jak se tato komponenta bude líbit porotě si však budu muset počkat do poloviny prosince. Vy ji můžete využívat již nyní a několik z vás už tak nejspíše činí. Držte mi palce :-)

Add a Comment